Om Oss

GÄLLIVARE

01

02

Vad är BKD?

Bilklubben Dundret bildades 1976 i första hand som en intresseförening för motorbitna.Vår målsättning var att starta upp en motorgård och att främja bilsport. Eftersom de flesta medlemmar vid starten var "muskelbilsintresserade" blev dragracing den första grenen vi fick aktiva förare i. Den sektion som är störst just nu är Folkrace där vi har flera utövare, Rallycross är även den en sektion där vi har någon utövare.

Eftersom åren gått har fler grenar blivit aktuella varför vi nu har en sektionsuppdelning av klubben där de olika sektionerna är relativt självbestämmande.

Organisatorisk tillhör BKD Övre Norra Bilsport Förbundet (ÖNBF) och Svenska Bilsport Förbundet (SBF). Vi är via SBF även anslutna till Riksidrotts Förbundet (RF).

Vad gör BKD?

Vår målsättning är även idag är att främja allmänt motorintresse framförallt bland ungdomar. Detta gör vi genom de olika sektionernas arbete och arrangemang samt genom att på olika sätt sprida kunskap om bilsport och bilintresse i allmänhet.

Vår verksamhet är idag helt koncentrerad till Dunderbanan där vi arrangerar cirka fem tävlingar årligen. I våra framtidsplaner finns en kartingbana och vi hoppas kunna lösa finansieringen så att vi kan visa upp en komplett motorstadion.