Om Oss

Vad är BKD?

Bilklubben Dundret bildades 1976 i första hand som en intresseförening för motorbitna.Vår målsättning var att starta upp en motorgård och att främja bilsport. Eftersom de flesta medlemmar vid starten var "muskelbilsintresserade" blev dragracing den första grenen vi fick aktiva förare i.

 

Eftersom åren gått har fler grenar blivit aktuella varför vi nu har en sektionsuppdelning av klubben där de olika sektionerna är relativt självbestämmande.

 

Organisatorisk tillhör BKD Övre Norra Bilsport Förbundet (ÖNBF) och Svenska Bilsport Förbundet (SBF). Vi är via SBF även anslutna till Riksidrotts Förbundet (RF).

Vad gör BKD?

Vår målsättning är även idag är att främja allmänt motorintresse framförallt bland ungdomar. Detta gör vi genom de olika sektionernas arbete och arrangemang samt genom att på olika sätt sprida kunskap om bilsport och bilintresse i allmänhet.

 

Vår verksamhet är idag helt koncentrerad till Dunderbanan där vi arrangerar cirka fem tävlingar årligen och är i slutfasen av byggnationen av rallycrossbanan samt påbörjat en bana för radiostyrd bilsport. I våra framtidsplaner finns även en kartingbana och vi hoppas kunna lösa finansieringen så att vi kan visa upp en komplett motorstadion.