Kontakter

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen/klubben

går det bra att ringa eller maila nedanstående personer.

Adress
Bilklubben Dundret
Betongvägen 15
982 38 Gällivare

Ordförande

Tommy Vestin

Vice Ordförande

Sebastian Rahm

073 816 22 22

Kassör

Benny Karlberg

070 349 74 01

Vice Kassör

Ann-Sofi Nordvall

070 360 81 33

Sekreterare

Anders Andersson

Vice Sekreterare

Ranita Vaara AnderssonLedamot

Stig Johansson

070 291 42 24


Rickard A Mettävainio

070 650 14 60


Margareta Jussi
Daniel Cederstrand
Bo EnrydSupleanter

Knut Johansson

073 024 40 31Mats Andersson

070-64 00 103Lars Ove Jönsson

Kontakter
Folkrace

Rickard A Mettävainio

070 650 14 60

Rallycross

Oskar Andersson


Träning

Rickard A Mettävainio

070 650 14 60


Banansvarig

Rickard A Mettävainio
Anders AnderssonMiljö

Tommy Krigsman

070  622 34 39

Teknik

Knut Johansson

073 024 40 31


Byggnader

Knut Johansson

073 024 40 31


IT

Anders Andersson


Webbmaster

Anders Andersson


Lämna synpunkter och förslag till klubben på: klubben@bilklubbendundret.se