Kontakter

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen/klubben

går det bra att ringa eller maila nedanstående personer.

Adress
Bilklubben Dundret
Box 71
982 38 Gällivare

Adressändring från 1 september
Bilklubben Dundret
Betongvägen 15
982 38 Gällivare

Ordförande

Tommy Vestin

Vice Ordförande

Benny Karlberg

Kassör

Ann-Charlott Hellin


Vice Kassör

Ann-Sofi Nordvall

070 360 81 33

Sekreterare

Rickard Mettävainio

Vice Sekreterare

Ranita Vaara AnderssonLedamot

Stig Johansson

070 291 42 24


Sebastian Rahm


Anders AnderssonDaniel Cederstrand
Bo EnrydSupleanter

Knut Johansson

073 024 40 31Mats Andersson

070-64 00 103Lars Ove Jönsson


Kontakter
Folkrace

Rickard Mettävainio

070 650 14 60

Rallycross

Oskar Andersson


Rally

Rickard Mettävainio

070 650 14 60


Träning

Rickard Mettävainio

070 650 14 60


Miljö

Tommy Krigsman

070  622 34 39

Teknik

Knut Johansson

073 024 40 31


Byggnader

Knut Johansson

073 024 40 31


IT

Anders Andersson


Webbmaster

Anders Andersson


Banansvarig

Filip Högnelid

070 555 66 86

Lämna synpunkter och förslag till klubben på: klubben@bilklubbendundret.se